Pla d'Assegurances 2018


COBERTURES

1 -  Assegurança individual Multi-Esport pòlissa de Surne Seguros & Pensiones
 


2 - Polissa de Responsabilitat Civil socis CECB número de pòlissa : 1065225 - Axa Seguros

RC Explotació i PatronalRC Profesional


Defensa i fiances3 - Resum de cobertures Assegurança de participants en les activitats del CECB : pòlissa de Surne Seguros & Pensiones

Protocol a seguir en cas d'incident
Subscriure l'Assegurança Multiesport ...